Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Trosa kommunstyrelse i förgrunden av Himmerfjärdsverket.

Kommunstyrelsen besökte Himmerfjärdsverket inför byggstart av överföringsledning

Nu inleds inom kort de första skarpa spadtagen för en ny överföringsledning som ska koppla upp Trosa kommun mot Himmerfjärdsverket. Under onsdagen besökte kommunstyrelsen verket för en förevisning av den nya anläggningen och samtidigt genomföra ett kommunstyrelsesammanträde på plats.

I ett slående landskap med utsikt över den Sörmländska skärgården ligger Himmerfjärdsverket, Sveriges femte största reningsverk med högt ställda miljökrav och kompetens. Verket renar avloppsvatten från stora delar av södra Stockholms län och inom ett par år även Trosa.

I november ska det första spadtaget tas av Södertälje kommun som Trosa kommun samförlägger delar av överföringsledningen tillsammans med. Himmerfjärdsverket bygger sedan 2010 ut sin anläggning för att ständigt ligga i fas med miljökrav, en investering för såväl människor som miljö, men också en investering som är svår för den mindre kommunen att genomföra själv.

Trosa kommunstyrelse tillsammans med tjänstemän fick under onsdagen verket presenterat för sig av Vd Sara Söhr. Efter en teoretisk genomgång av reningsprocesser och ekonomi besökte styrelsen bassängerna där reningen i flera steg genomförs för att slutligen släppas ut i Himmerfjärden strax norr om Skansundet.

Trosa kommun avser driftsätta den nya överföringsledningen 2026 och då samtidigt avveckla de två befintliga reningsverken i Vagnhärad och Trosa. Det kommer att medföra ännu bättre rening, säkrad kompetens och ökad robusthet för framtiden med en mer förutsägbar ekonomi för alla VA-abonnenter i Trosa kommun.