Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Konstfrusna isens öppnande senareläggs som elbesparande åtgärd

Sverige går mot ännu en vinter med risk för elbortfall och stigande elpriser. Genom att spara på elförbrukningen minskar risken för elbortfall och därmed riskerna för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Trosa kommun kommer att behöva styra om en del av sin verksamhet, men det ska ge effekt och inte vara enbart en symbolhandling. Med det förestående höstlovet kommer en första åtgärd vara att senarelägga öppnandet av den konstfrusna isen till den 6 december.

Trosa kommun har under många år arbetat med att energieffektivisera sin verksamhet. Gatubelysning har bytts ut mot ledbelysning, julbelysning styrs med gatubelysningen och har även den bytts ut till led. Det gör att energikostnaden för dessa är väldigt låg och i paritet till kostnaden för minskad trygghet inte försvarbar att stänga ner. I stort sätt finns det bara en kommunal fastighet som inte är uppvärmd med fjärrvärme och där pågår en konvertering i samband med en ombyggnad. Solceller har installerats löpande och ventilationen optimerats via styrsystem. Sammantaget finns det få lågt hängande frukter för att minska elförbrukningen.

Den konstfrusna isen som invigdes i början av förra året har en energiförbrukning som är kraftigt beroende av årstidens temperatur. Därför kommer dess öppnande att senareläggas till 8 december. Det innebär en energibesparing om ca 108 000 kwh/månad. Att jämföra med julbelysningen som helhet som förbrukar ca 4 000 kwh på en säsong.

Den konstfrusna isen är endast en del av ett större elbesparande paket, men eftersom höstlovet vecka 44 närmar sig vill vi förbereda dig som invånare på omställningen. Bedömningen är i nuläget att det även är den åtgärd från Trosa kommuns ansvar som påverkar dig som invånare i högst utsträckning.