Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Läxhjälp främjar elevers inlärning och utveckling

I Trosa kommun erbjuds läxhjälp till elever från årskurs 3 och uppåt. Läxhjälpen är ett stöd för eleverna och för många en viktig faktor för fortsatt utvecklig inom de olika ämnesområdena.

På Skärlagskolan har ett fler elever avslutat sin skoldag och är på väg hem, till fritids eller, i vissa fall, till läxhjälpen. Två dagar i veckan finns skolpersonal på plats för att hjälpa eleverna med läxor, studier inför ett prov eller med stärka sin kunskap inom ett visst ämnesområde. Läxhjälpen finns till för alla elever och är ett populärt inslag för många på Skärlagskolan.

– Under läxhjälpen får eleverna individuell handledning och stöttning från en vuxen. De kan ställa frågor, få hjälp att förklara sådant som är svårt eller hjälp att lösa ett problem, förklarar Nathalie Cabbe mentorslärare för 5B på Skärlagskolan.

Förbättrade studieresultat

Läxhjälpen ger eleverna en plats och tid att strukturerat arbeta med sina uppgifter, vilket minskar risk för stress och överväldigande hemuppgifter. Genom att göra sina läxor på plats i skolan minskar stressen inför att hinna med dem hemma innan fritidsaktiviteter eller hobbies.

– Jag kan se bland mina elever att de som regelbundet deltar i läxhjälpen gör tydliga förbättringar i sina studieresultat, berättar Nathalie, genom läxhjälpen får de stöttning och en möjlighet att förbättra sina kunskaper.

En annan viktig aspekt är mångfalden av studietekniker som läxhjälpen kan främja. Här erbjuder den som håller i läxhjälpen olika metoder för inlärning, såsom läsning, skapande av mindmaps, färgkodning med mera. Eleverna ges på så sätt möjlighet att hitta den teknik som fungerar bäst för dem. Det i sin tur främjar inte bara elevernas inlärning utan också deras självförtroende och motivation att lära sig.

– Läxhjälp främjar elevers inlärning och utvecklingen, därför är det något vi länge prioriterat, säger Michael Swedberg (M) ordförande i Humanistiska nämnden. Genom läxhjälpen kan skolorna erbjuda en god studiemiljö utanför lektionerna.

Läxhjälp på ditt barns skola

Läxhjälpen kan fungera olika från skola till skola, prata gärna med ditt barns lärare för information om hur det fungerar på er skola.