Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Många fina och viktiga värden kopplade till projektet Odla vardagsmaten

Beredskap, odling och samverkan på agendan när projektet Odla vardagsmaten i måndags bjöd in till en konferens med fokus på lärande.

Projektet Odla vardagsmaten har många fina värden kopplade till sig. Utöver att projektet bidrar till ökad beredskap och odling så skapar det också gemenskap, främjar lärande och ökar hållbarheten – för att nämna några. I måndags träffades kommuner och organisationer tillsammans med Länsstyrelsen Sörmlands län, Region Sörmland samt SKR för att samverka och lära av varandra. Fokuset låg på beredskap och odling, både inom offentlig sektor och hemma i trädgården eller på balkongen hos dig som medborgare.

Odling – i och utanför kommunal verksamhet

Odla vardagsmaten har under året som gått anordnat åtta odlingsträffar med sammanlagt 84 deltagare samt ett flertal fristående utbildningar och aktiviteter. Parallellt med det har även insatser gjorts för att öka odlingsförmågan inom kommunen genom att en odlingscoach arbetat med olika kommunala verksamheter, bland annat våra särskilda boenden och SFI. Odling bidrar inte bara till en högre beredskapsgrad utan även till meningsfulla aktiviteter, hälsa, rörelse och gemenskap. Detta har blivit tydligt inte bara under de odlingsträffar som anordnats utan även i de verksamheter som deltagit i projektet. Att plocka färska tomater på Ängsgårdens uteplatsen har påmint om barndomen och de extra grönsakerna på smörgåsen har bidragit en mer varierad kost.

Odla vardagmaten som modell

Under lärkonferensen, som finansierades av livsmedelsstrategin i Sörmland (Länsstyrelsen), var intresse stort för projektet Odla vardagsmaten och hur andra kommuner kan arbeta med frågan inom ramen för sin organisation. Under år två i projektet (2024) ingår det att ta fram en modell för just detta, som sedan ska spridas till de kommuner som är intresserad.

Sammanfattningsvis ledde dagen till många bra samtal och diskussioner kopplade till beredskap, odling och samverkan. Dessa högaktuella ämnen kommer att fortsätta att belysas och spridas kunskap kring, både i och utanför Trosa kommun.