Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nu börjar arbetena på väg 218

I slutet av januari börjar Trafikverkets entreprenör med trafiksäkerhetsarbeten på väg 218 mellan Vagnhärad–Trosa.

Med start i slutet av januari kan trafiken i båda riktningarna norr om Åda gård tillfälligt stoppas för losshållning av berget mellan klockan 8-15. Detta görs för att förbereda den faunabro där vilt kan passera över vägen utan att vistas i trafiken.

Trafikverkets entreprenör ska tillgänglighetsanpassa busshållplatserna vid Augustendal, Åda, Trosalands kyrka samt Trosakorset i båda riktningarna. Anpassningarna innebär bland annat busskantsstöd, taktila plattor och bättre väg till och från busshållplatserna. Åtgärderna görs för att busshållplatserna ska fungera bättre för fler resenärer. Det bidrar även till en bekvämare och tryggare resa.

I vår påbörjas arbetet med en ny cirkulationsplats vid Kalkbruksvägen. Under byggtiden kommer framkomligheten för trafik vara begränsad förbi platsen.

Planera din resa och var förberedd på att den tar längre tid mellan Vagnhärad och Trosa.