Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nu startar renovering av byggnaderna på Edanö gård

Edanö gård ska genomgå en renovering och rustas upp. Projektet kommer att pågå i tre år och byggnaderna ska renoveras varsamt i tidstypisk stil för att bevara karaktären av ett skärgårdshemman.

Under 2023 har det arbetats med utemiljön på Edanö gård. Träd, buskar och sly har gallrats och gångstigen mot vattnet har gjorts bredare. Det organiska materialet som rensats har sparats till faunadepåer som är viktiga för smådjur, fåglar och insekter.

Stora bostadshuset och ladan

Nu påbörjas upprustningen av byggnaderna, som beräknas pågå under tre år. Renoveringen börjar med stora bostadshuset och ladan med åtgärder på fasad, tak, ytskikt samt på el. Det kommer också att uppföras en ny byggnad som ska inrymma wc, rwc och kök.

– Edanö gård är en dold pärla. Den här investeringen och upprustningen var ett av Allians för Trosa kommuns vallöften och nu genomför vi det för att skapa något fint som alla kan ha glädje av. Vi vill göra hela området tillgängligt för allmänheten. Det gäller såväl byggnader som marken runt omkring där man ska kunna ta sig ner till vattnet för att promenera, fika eller fiska, säger John Carlsson (C), ordförande i teknik- och servicenämnden.

Renovering i tidstypisk stil

Renoveringen ska genomföras varsamt för att bevara Edanö gårds karaktär av ett skärgårdshemman. Inför renoveringen har Sörmlands museum genomfört en antikvarisk förundersökning och kulturhistorisk värdering av gården, för att ta reda på vilka tekniker som användes när byggnaderna en gång uppfördes. Meningen är att renoveringen, så långt det är möjligt, ska genomföras på samma sätt.

– Det betyder att om det har använts gödsel som isolering när husen byggdes, då är det gödsel vi ska använda även idag. Men märker vi att vi behöver sätta in till exempel en stålbalk för att hålla huset uppe då kommer vi att göra det. Det är ett väldigt spännande och lite annorlunda projekt, säger byggprojektledare Olof Hjortronberger.

Grillplats, utsiktsplats och spång

Alla husen kommer under projekttiden att genomgå renovering och naturen kommer att öppnas upp ytterligare. En ny grillplats kommer att uppföras samt en utsiktsplats, och det kommer att anläggas en spång längs med vattnet för att tillgängliggöra området ytterligare.

Återvinningsstationen görs om

Även återvinningsstationen på andra sidan Edanövägen ska göras om. Containrarna kommer att flyttas längre bort från vägen och marken kommer att asfalteras. Trädet som står på grusplanen ska tas bort och den delen av marken göras om till ängsmark.

Målet är ett öppet och välkomnande Edanö gård som är tillgängligt för hela Trosa kommun.