Hoppa till huvudinnehåll
Sök

På bild: Marina Klinthammar, undersköterska

Ny arbetsgrupp inom hemtjänsten stärker kompetensen i Trosa kommun

För att ytterligare öka kompetensen inom hemtjänsten och säkerställa optimal användning har Trosa kommun infört en ny arbetsgrupp. I januari lanseras servicegruppen med målet att stärka kompetensen inom de olika yrkesrollerna.

Under hösten rekryterade Trosa kommun till en ny arbetsgrupp inom hemtjänsten – servicegruppen. Dess uppdrag är att hantera och utföra serviceinriktade uppgifter för att frigöra tid för undersköterskorna. Exempel på dessa uppgifter kan vara hjälp med städ, tvätt och inköp. Målet är att undersköterskorna även ska få ökat fokus på de omvårdnadsinsatser som brukarna behöver. Denna förändring kommer inte bara påverka undersköterskorna utan kommer även ha positiva konsekvenser för andra yrkesgrupper. Legitimerad personal, som sjuksköterskor och fysioterapeuter, kommer exempelvis att kunna delegera vissa uppgifter till undersköterskorna.

Mia Kihlstrand, enhetschef för stöd- och utvecklingsenheten inom vård och omsorg, förklarar: “Det vi strävar efter är att tydliggöra yrkesrollerna, öka kompetensen och fortsätta vidareutbilda vår personal för att höja standarden inom vård och omsorg. Detta är naturligtvis en process som sker över tid och kräver tålamod.”

Trosa kommun har länge investerat i vidareutbildning för befintlig personal, med Kliniskt Träningscentrum (KTC) i Vagnhärad som en central del av kompetensförsörjningsarbetet. Här arrangeras utbildningar inom områden som HLR, delegering och andra efterfrågade områden, skräddarsydda efter verksamhetens behov.

Implementeringen och utvecklingen av servicegruppen är strategiskt viktigt för att säkerställa att Trosa kommunen står rustade inför framtiden.

“Att vård- och omsorgspersonal har rätt kompetens är oerhört viktigt och ett av vård- och omsorgsnämndens utsatt mål. Det är även viktigt att rätt personer arbetar med rätt uppgifter, på så sätt säkerställer vi kompetens, stärker upp våra team och ser till att Trosa kommun fortsätter erbjuda vård och omsorg av högsta kvalitet”, säger Helena Koch, ordförande för vård- och omsorgsnämnden (M).