Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Ny satsning – hälsosamtal till dig som fyller 80 år

Från och med i år erbjuder Trosa kommun hälsosamtal till alla kommuninvånare de år de fyller 80. Syftet med dessa samtal är att främja och bevara självständighet, livskvalitet och hälsa. Denna satsning är en del av en nationell satsning som finansieras av Socialstyrelsen.

Vid fyllda 80 år kommer samtliga invånare i Trosa kommun att erbjudas ett hälsosamtal. Under samtalet ges möjlighet att reflektera över sin livssituation och utforskar eventuella åtgärder som kan bidra till en positiv förändring i livet. Dessutom ges information om de resurser och stöd som finns tillgängliga både i kommunen och från det civila samhället.

Hälsosamtalet behandlar flera viktiga ämnen, inklusive:

  • Din nuvarande livssituation.
  • Känslor av ensamhet och social isolering.
  • Tillgängliga stödtjänster och gemenskapsaktiviteter som erbjuds av kommunen och det civila samhället.
  • Kontaktpunkter för att få hjälp vid behov.
  • Betydelsen av fysisk aktivitet och social interaktion.

Du som fyller 80 kommer först att få ett brev och därefter att kontaktas via telefon. Deltagandet i samtalet är helt frivilligt och kostnadsfritt. De som ringer har tystnadsplikt. De personer som ringer har lång erfarenhet av arbete inom vård och omsorg och är för närvarande knutna till stöd- och utvecklingsenheten i Trosa kommun.

Ett återkommande initiativ

Satsningen på hälsosamtal för blivande åttioåringar, finansierad av Socialstyrelsen, är en återkommande aktivitet som startar i år. Målet är att stödja självständighet samt att informera om tillgängliga resurser och stödtjänster.

Önskar du komma i kontakt med oss

Om vi inte lyckas nå dig via telefon och du önskar att komma i kontakt med oss, vänligen ring något av följande telefonnummer. Dessa nummer kommer också att visas på din telefon när vi försöker kontakta dig.

Sofia Carlström, 0156 – 523 44
Marie EngströmJohansson, 0156 – 521 01
Mia Kihlstrand, 0156 – 520 44