Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Ny textilinsamling gör att även trasiga textilier kan göra nytta

I Trosa kommun har vi erbjudit textilinsamling på FTI:s återvinningsstationer runtom i Trosa, Vagnhärad och Västerljung i flera år. Sedan starten 2016 har i genomsnitt 64 ton textilier årligen samlats in i textilkärlen som gått till välgörande ändamål. Från och med mars 2023 kommer Telge Återvinning ta hand om den textil som samlas in så att de kan få nytt liv genom att återanvändas eller återvinnas.

Tidigare har insamlingen av textilier skett med hjälp av välgörenhetsorganisationer där det funnits krav på att textilierna ska vara hela och rena för att enkelt kunna återanvändas och säljas i svenska second hand-butiker. Genom EU:s nya avfallsdirektiv blir det nu tydligt att alla EU-länder ska samla in textilier separat för att bättre ta hand om avfallet.

– De nya kärlen som nu ställs ut blir en signal för invånare i Trosa kommun om att det textilavfall som uppkommer i hemmet nu äntligen kan samlas in oavsett skick. Det här är något som jag tror att våra invånare har efterfrågat och som kommer att nyttjas av många, berättar Thomas Jansson (C), ordförande i Trosa kommuns Hållbarhetsutskott.

Textilier som hamnar i vanliga hushållssopor går idag till förbränning. Genom att lämna in textilier oavsett om de är trasiga eller hela i våra insamlingskärl på återvinningsstationerna och på Korslöt  kommer de att komma till användning antingen genom återanvändning eller materialåtervinning. Det som är helt och rent återanvänds där det gör mest nytta efter kultur och klimat. Är det trasigt och smutsigt återvinns till istället till isolering i bilar, tvättmaskiner eller blir trasor inom industrin. En del fiber kan man även väva nya textilier av.

De gröna textilinsamlingskärlen kommer från och med 1 mars att ersättas av nya kärl för insamling av textilier.