Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nya hyrestaxor för kommunala lokaler och båtplatser samt höjda föreningsbidrag

Den 12 oktober lade Kultur- och fritidsnämnden fram ett förslag om förändrade hyrestaxor för kommunala lokaler samt för båtplatser. Båda avgifterna ska komma att justeras årligen. Nämnden lägger också fram ett förslag om en höjning av föreningsbidragen.

Hyrestaxor för kommunala lokaler

Trosa kommuns uthyrningsbara lokaler finns i tre prisklasser: privat, förening och företag. Enligt förslaget från nämnden ska avgifterna höjas med 4,5 procent, och justeras varje år.

– Avgifterna för att hyra kommunala lokaler är inte förändrade sedan 2017. Vi behöver göra en justering och fortsätta att se över avgifterna årligen. Vi vill värna om våra föreningar och ser att aktiviteterna efter pandemin ökade 2022. För att det här inte ska slå för hårt mot dem föreslår vi även en 10 procentig höjning av föreningsbidraget, säger Lena Isoz (M), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Höjda föreningsbidrag

Föreningarnas aktivitetsbidrag samt maxbeloppet för driftbidrag föreslås öka med 10 procent. Bidragsreglerna ska utvärderas regelbundet och uppdateras vid behov inför varje ny mandatperiod.

– Vi gjorde en revidering av föreningsbidragen 2019 som bland annat medförde större transparens, ökad likvärdighet i hur bidragen fördelades samt vissa bidragshöjningar, och vi anser att tiden är rätt för ytterligare en höjning, säger Sara Fältskog Eldros, kultur- och föreningschef.

Hyrestaxor för båtplatser

Trosa kommun har idag 19 olika priskategorier för hyra av båtplats vid de kommunala bryggorna. Dessa 19 kategorier föreslås minskas till sex, med en höjning av avgifterna på i genomsnitt 13 procent, beroende på vilket pris båtägaren betalar idag. Det innebär att den lägsta avgiften landar på 1 100 kronor per år och den dyraste båtplatsen på 3 800 kronor per år. Kultur- och fritidsnämnden föreslår också att priserna justeras årligen.

Förslaget kommer att tas upp för beslut i Kommunfullmäktige den 6 december.

Hyrestaxor: Samtliga hyresavgifter räknas upp med 4,5 procent. De kommer att justeras årligen i januari, med utgångspunkt från förändring av KPI (konsumentprisindex). Oktober månads värden används vid justering.
Avgifterna för Trosa kommuns uthyrningsbara lokaler finns i tre prisklasser: privat, förening och företag. Normbeloppet är privattaxan, föreningstaxan är 40 procent av privattaxan och företagstaxan är 150 procent av privattaxan.

Föreningsbidrag: De bidrag som höjs är aktivitets- och verksamhetsbidrag samt maxbelopp för driftbidrag, som höjs med 10 procent. Det gäller samtliga föreningskategorier.

Båtplatser: Trosa kommun har idag 11 kommunala bryggor och 698 användbara båtplatser. Det finns idag 19 olika prisklasser för båtplatserna där den billigaste båtplatsen kostar 826 kronor per år, och den dyraste kostar 3 504 kronor per år.  Förändringarna kommer innebära att antalet prisklasser minskar till sex och de nya priserna kommer ligga från 1 100 kronor per år till som mest 3 800 kronor per år.