Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nya vattentjänstplanen – en del av kommunens vatten- och avloppsplan

I november antogs Trosa kommuns vattentjänstplan som en av de första antagna vattentjänstplanerna i Sverige. Vattentjänstplanen ska leda till ökad planering och struktur kring vatten- och avloppsfrågorna.

Vattentjänstplanen 2023-2035 är en del av Trosa kommuns vatten- och avloppsplan. Här beskrivs planerna på VA-utbyggnad, handlingsplan för allmänt VA och konsekvenserna av åtgärderna.

– Vattentjänstplanen är viktig i vårt arbete med långsiktigt och hållbart vatten- och avlopp. Den visar vad som kommer att vara vår utgångspunkt för VA-planeringen framåt, säger Åsa Westlund, gruppchef VA, Tekniska enheten.

Utbyggnadsplan VA

Vattentjänstplanens VA-utbyggnadsplan anger vilka områden som man planerar att ansluta till det kommunala VA-nätet och i vilka områden enskilt VA är lämpligt i nuläget. Utbyggnadsplanen berör många enskilda fastighetsägare i Trosa kommun, men Åsa Westlund berättar att berörda fastighetsägare alltid kommer att kontaktas i god tid innan beslut fattas.

– Vi behöver lösa den framtida avloppsfrågan på ett tryggt och säkert sätt och åtgärder föregås alltid av djupgående undersökningar och utredningar innan vi beslutar vilken lösning som är den bästa för området. Fastighetsägare kommer att få besked om varför, eller eventuellt varför inte utbyggnad sker, säger Åsa Westlund.

Fakta vattentjänstplanen

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) ska alla kommuner ha framtagna och beslutade vattentjänstplaner innan 1 januari 2024. Trosas vattentjänstplan antogs i Kommunfullmäktige den 8 november, som en av de första antagna vattentjänstplanerna i Sverige.

Arbetet med Trosa kommuns vattentjänstplan har projektletts av systemansvarig Eva Ånmark och konsulter från WSP tillsammans med tjänstepersoner från Tekniska enheten, Samhällsbyggnadskontoret, Miljökontoret och kommunekolog.

Vattentjänstplanen