Hoppa till huvudinnehåll
Sök

På bilden så ser vi Vesa Hiltula VD Telge Återvinning, Ulf Hagstedt Trosa kommun, Micael Ottosson Telge Återvinning, Fredrik Sarlen Telge Återvinning, Inger Edman Trosa kommun, Åsa Westlund Trosa kommun.

Nytt avtal med Telge Återvinning AB om avfallshämtning

Den 20 juni skrev Trosa kommun på ett nytt avtal med Telge Återvinning AB om avfallshämtning i Trosa kommun. Avtalet sträcker sig över perioden 2023-12-01 till 2028-11-30 och omfattar insamling av avfall från hushåll men även en utökning med anledning av nya lagar.

Från den 1 januari 2024 kommer även insamling från återvinningsstationer att ingå i avtalet med anledning av en ny lag som träder i kraft samma datum. Insamlingsansvaret övergår då från FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) till kommunen där Telge Återvinning kommer att vara utförare.

Ytterligare en ny lag har trätt i kraft och det gäller fastighetsnära insamling som ska vara fullt infört i alla kommuner till 2027. Telge Återvinning har sedan 2008 arbetet med fastighetsnära insamling och kommer att vara en viktig samarbetspartner för Trosa kommun i införandet. Fastighetsnära insamling innebär att du som invånare lämnar förpackningar till återvinning i direkt anslutning till ditt boende.

På bilden så ser vi Vesa Hiltula VD Telge Återvinning, Ulf Hagstedt Trosa kommun, Micael Ottosson Telge Återvinning, Fredrik Sarlen Telge Återvinning, Inger Edman Trosa kommun, Åsa Westlund Trosa kommun.