Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nytt förslag till energi- och klimatplan på samråd

Nu går förslaget till Trosa kommuns nya Energi- och klimatplan ut på samråd och du har möjlighet att ta del av den och lämna dina synpunkter. Den 23 augusti finns energi- och klimatrådgivare samt kommunekologen på biblioteken för att lyssna till dina tankar och synpunkter.

Syftet med Energi- och klimatplanen är att uppfylla kommunfullmäktiges hållbarhetsmål samt att Trosa kommun ska medverka till att de nationella energi- och klimatmålen uppnås. Målsättningen är att kunskap, medvetenhet och samverkan ska leda till en säker, effektiv och långsiktigt hållbar energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser. En ny plan har tagits fram och finns nu ute på samråd.

Planen finns tillgänglig Bibliotek Navet och Trosa stadsbibliotek från och med 10 augusti till 30 september. Den 23 augusti finns Trosa kommuns energi- och klimatrådgivare samt kommunekologen på plats på biblioteken, då har du möjlighet att ställa frågor och lämna dina synpunkter.

Lämna synpunkter på förslaget

23 augusti 11.30-13.30 på Trosa stadsbibliotek och Bibliotek Navet
23 augusti 16.00-18.00 på Trosa stadsbibliotek

Synpunkter på förslaget till Energi- och klimatplan för Trosa kommun lämnas
skriftligen senast 30 september 2023 till: elin.vandooren@trosa.se

Alternativt till;

Trosa kommun
Ekologienheten
619 80 Trosa

Ta del av förslaget

Ta del av remisshandlingen digitaltÖppnas i nytt fönster eller besök någon av biblioteken för att ta del av den på plats.