Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nytt hemtjänstområde höjer kvalitén

Trosa kommun har de senaste åren vuxit snabbt, samtidigt har också andelen äldre ökat. Det beror delvis på den inflytningen som rått men också på det faktum att vi idag blir allt äldre. Trosa kommun har och ska fortsätta ha vård och omsorg av hög kvalitet, för att säkerställa det anställdes i våras ytterligare en hemtjänstchef.

Att bli äldre är en ynnest och något vackert. Att få mer tid till nära och kära, till gamla och nya intressen. Idag blir vi allt äldre, medellivslängden ökar och många kan leva aktivt högt upp i åldrarna. Det ihop med det faktum att många med kroniska sjukdomar kan bo hemma längre gör att antalet hemtjänsttagare har ökat de senaste åren. För att säkerställa kvaliteten på den vård och omsorg som ges utökades hemtjänsten i våras med ytterligare en hemtjänstchef.

Två områden blir tre

Trosa kommun har tidigare varit fördelat på två hemtjänstområden, sen i våras delas kommunen upp i tre områden: Vagnhärad/Västerljung, Östra Trosa och Västra Trosa. Genom att dela upp kommunen i tre områden får respektive chef en mindre personalgrupp och möjlighet att vara än mer närvarande i sitt ledarskap. Det i sin tur bidrar till bland annat bättre sammanhållning i personalgruppen och lägre sjukfrånvaro.

I mars började Carola Ånelöv Ingvald sin nya tjänst som hemtjänstchef för Västra Trosa. Hon, som har lång erfarenhet av att vara hemtjänstchef i både Nyköping och Oxelösund, sökte sig till Trosa kommun för att hon ville arbeta i en mindre kommun men även för den vård som bedrivs här.

– Trosa kommun ligger i framkant inom vård och omsorg, och har dessutom varit före sin tid vad gäller planering och upplägg kopplat hemtjänsten vilket lockade mig, berättar hon.

Sen Carola tillträde har hon arbetat med att sätta sig in i verksamheten och fokuserat på brukarna. Under sommaren har hon bland annat gjort hembesök för att samtala och få fördjupad förståelse för vad som fungerar bra respektive mindre bra idag.

– Det är ett viktigt och ansvarsfullt arbete vi har, och i det arbetet får vi inte missa att se de personer vi möter. Att ta oss tiden att sätta oss ner en liten stund och fråga hur de mår eller hur natten har gått, det är viktigt.

Fortsatt arbete framåt

Arbetet med att höja kvalitén på hemtjänsten pågår i flera led och parallellt har även ett större arbete pågått med att ta fram ny och förbättrad information. Bland annat har en ny informationsfolder tagits fram som delas ut till alla nya vårdtagare och deras anhöriga.

Ta del av broschyren här.