Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Så, plantera och skörda

Under kommande vecka landar broschyren Så, planera och skörda i brevlådan hos dig som är boende i Trosa kommun. Det är en broschyr fylld med kunskap, tips och tankar kring odling och hemberedskap.

Är du intresserad av eller nyfiken på odling? Eller funderar du kring hemberedskap och vad Trosa kommun har för ansvar gentemot dig som invånare vid en större samhällsstörning eller kris? I broschyren Så, plantera och skörda ger vi information och tips om hur du, utifrån dina förutsättningar, kan odla delar av din vardagsmat. Dessutom innehåller broschyren information om vad du kan göra för att vara förberedd samt vilket ansvar vi som kommun har vid en större samhällsstörning eller kris.

I dag förlitar vi oss på det moderna samhället för att få mat på våra bord, vilket har lett till att vi har tappat en del nyttig kunskap som tidigare var nödvändig. I satsningen Odla vardagsmaten vill vi ta tillvara på kunskapen kring odling och öka odlingen i hushållen i kommunen. Genom att hålla i kurser som löper under hela odlingsåret, samarbeta med lokala aktörer, hålla workshops och föreläsningar så ska satsningen bidra till hemberedskapen. För om vi kan odla lite mer av vår vardagsmat står vi stadigare i en orolig värld och behöver inte på samma sätt förlita oss på samhället för att förse oss med mat på bordet.

Broschyren är en del av satsningen Odla vardagsmaten och beräknas landa i brevlådor runt om i kommunen under vecka 20 och 21. Har du inte fått någon finns den att hämta på kontaktcentret i kommunhuset, men du kan också ta del av den digitalt här.

Odla vardagsmaten

Odla vardagsmaten är en satsning för mer hemodlad mat, ökad hemberedskap och kunskapsspridning. Läs mer om satsningen här.