Hoppa till huvudinnehåll
Sök

SCB:s medborgarundersökning har levererats

Under hösten har statistikmyndigheten SCB genomfört medborgarundersökningen bland Sveriges kommuner. Nu har resultaten för Trosa kommun levererats.

Leveransen av resultaten sker i två omgångar, först för den egna kommunen och med en veckas fördröjning alla deltagande kommuners resultat för jämförelse. Det innebär att i det här tidiga skedet kan Trosa bara jämföra med oss själva samt snittet i landet, s.k. ”riket”.

Medborgarundersökningen är den viktigaste undersökningen som Trosa kommun medverkar i då den efterfrågar just din åsikt som medborgare och hur du tycker att vi som din kommun sköter oss. Det är ett digert material som Trosa kommun kommer att analysera på djupet och återrapportera under våren.

Redan vid en översiktlig analys framkommer en del glädjande förbättringar. Inom området miljö och klimat och hur Trosa kommun arbetar med frågorna har vi förbättrat oss i princip genomgående, likaså inom hur gator- och vägar och offentliga miljöer tas om hand. Ett annat område som sticker ut positivt är arbetet med kultur- och föreningsliv där såväl stöttning som lokaler och anläggningar har tagit ett kliv framåt enligt dig som medborgare.

Givetvis framkommer även förbättringsområden där vi behöver utvecklas, något vi återkommer till under vårens rapportering.

Ett stort tack till alla medborgare som svarade på enkäten. Sammantaget hade Trosa kommun näst högst svarsfrekvens i landet, vilket även borgar för ett resultat som vi kan arbeta utifrån.

Trosa kommun har använt SCB:s medborgarundersökning sedan 2007 som ett arbetssätt för att ständigt utvecklas utifrån dina behov och önskemål som medborgare. Vi tror att det är en starkt bidragande orsak till att vi är en kommun i framkant och en kommun med dig som medborgare i fokus.