Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Snabbt, säkert och i Sverigetoppen – SBA och SKR frågar företagen om Trosas myndighetsutövning (uppdaterad med bilder fr. prisutdelningen)

Trosa kommuns företagsklimat ska ligga i Sverigetoppen. En viktig del för att uppnå det är att företagen upplever en rättssäker och effektiv myndighetsutövning. Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Stockholm Business Alliance (SBA) har ställt frågan till företagen och Trosa kommun når nya höjder.

Upphandling, markupplåtelse och livsmedelskontroll är några av de områden som undersökningen ställer frågor till företagare om. Områden som är avgörande för ett företags verksamhet och där det ofta behöver gå fort och rätt. Samtidigt är det områden med tuff lagstiftning, som inte alltid är lätt att hålla sig uppdaterad kring som företagare. Det ställer krav på såväl tjänstepersoner som politiker att med kunskap och fingertoppskänsla professionellt hantera inkomna ärenden.

För året når Trosa kommun nya höjder med förstaplaceringar inom SBA för total NKI, markupplåtelse samt livsmedelskontroll.

Kerstin Tibbling, produktionschef kultur, fritid, teknik och service:

”Så fantastiskt roligt! Vi jobbar dagligen med att underlätta för företagen i Trosa kommun som ger så mycket tillbaka till invånarna. Allmän mark ska komma invånarna till gagn och i samarbete med våra lokala företag försöker vi ständigt hitta nya möjligheter.”

Dessutom får Trosa kommun det högsta totalbetyget sedan 2014, samma för bygglovshandläggning, livsmedel och servering.

Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef:

”Otroligt bra och kul! Trosa är på många sätt en kulinarisk kommun, att vi då har en bra ömsesidig och rättssäker dialog med våra lokala restauratörer och livsmedelshandlare gynnar alla och inte minst invånarna och besökare. Tack till alla företag som tar sig tid att svara på enkäten som ger oss möjligheten att bli ännu bättre.”

Upphandling som mättes för första gången placerar Trosa på andraplats i Sverige inom SKR, s.k. NUI (nöjd upphandlingsindex). (Uppdaterad placering 2024-04-24 kl 10.32)

Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera myndighetsområden. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet NKI.

Prisutdelningen i Stockholms stadshus 25/4

Photo 1 of 4

Delegationen från Trosa kommun i Stockholms stadshus för att ta emot priserna inom NKI.