Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Foto: Telge Återvinning

Snart tar Telge Återvinning över insamlingen av hushållsavfall

Från 1 december är det Telge Återvinning som kommer att stanna vid din uppfart för att samla in hushållsavfall. Det nya avtalet mellan Trosa kommun och Telge Återvinnings skrevs i somras och sträcker sig från 2023-12-01 till 2028-11-30.

Trosa kommuns medborgare kommer inte att uppleva några stora förändringar. Avtalet innebär att det i dagsläget är samma tjänster som utförs idag som kommer att fortsätta, det vill säga tömning av hushållskärl enligt det abonnemang som är kopplat till fastigheten.

– Det medborgarna kommer att märka är att det är någon annan som kommer och hämtar deras hushållsavfall. Vi har ett gott samarbete med Telge Återvinning sedan tidigare och ser fram emot att utveckla det i och med att avtalet träder i kraft, säger Eija Karlsson, handläggare renhållning i Trosa kommun.

Kundtjänstfrågor

Om du som kommuninvånare har frågor kring din avfallshantering ska du vända dig till Telge Återvinning på 08-550 222 33.

Flyttanmälan och nybeställningar av renhållningsabonnemang görs via e-tjänst på Trosa kommuns webbplats, https://etjanst.trosa.se/.

Återvinningsstationerna

Från 1 januari 2024 kommer även insamling från återvinningsstationerna att ingå i avtalet med Telge Återvinning. Då övergår insamlingsansvaret från Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) till kommunen enligt en ny lag som träder i kraft samma datum. Vid fulla kärl ska medborgare kontakta Telge Återvinning.

Telge Återvinning har sedan tidigare hand om textilinsamlingen i Trosa som finns på återvinningsstationerna i Trosa och på Korslöt.

Framtida förändringar

Ytterligare en lag har beslutats, som innebär att de vanligast förekommande förpackningsslagen (papper, plast, metall och glas) ska samlas in fastighetsnära. Fastighetsnära insamling ska vara genomförd senast 1 januari 2027. Mer information om detta kommer framöver.