Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Skissförslag på konstverket Schvung.

Sporthallen Multum får konstverk med Schvung 2023

En hall med många möjligheter kräver sitt namn, och en omfångsrik byggnad kräver sin utsmyckning. Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 15/12 klubbades namnet Multum och den konstnärliga gestaltningen för sporthallen tilldelades.

Ett mer aktivt föreningsliv med växande medlemsantal i kommunens olika föreningar har ökat trycket på Trosa kommuns idrottshallar. Med den utgångspunkten inledde Trosa kommun en dialog med föreningslivet om vad en ny hall behöver innehålla. Två år senare står en ny fullstor idrottshall invid Tomtaklintskolan. Dimensionerad för såväl gymnastiska övningar som traditionella bollsporter med en läktare för 500 personer, multiaktivitetsrum och foajéer för publika evenemang och möten.

Under hösten har invånare kunnat lämna in namnförslag på hallen och vid kultur- och fritidsnämndens sista sammanträde innan jul beslutades om namnet – Multum. Vid sammanträdet fattades även tilldelningsbeslut om vilket konstverk som ska pryda hallen. Det vinnande förslaget går under namnet Schvung och är framtaget av Cecilia Aaro och Matilda Fahlsten.

Sara Fältskog Eldros, kultur- och föreningschef: ”Multum är en anläggning som vi kan växa in i och utforska under lång tid. De många flexibla utrymmena kommer att kunna användas av skolelever, föreningar, kommunal verksamhet och privatpersoner och är ett välkommet tillskott i vårt utbud av offentliga lokaler.”

Skissförslag på konstverket Schvung.

Nämnden hade att ta ställning till ett gestaltningsförslag där Schvung beskrivs som att det ”flyger guldglänsande blad omkring på den västra fasaden till idrottshallen. De är komponerade i en dansande rytm som om de sveps av en virvelvind över väggen. Fartstreck i silver förstärker bladens rörelse. Guldbladen är lätt bockade vilket ger dem en svävande lätthet i uttrycket. Kompositionen aktiverar hela fasaden och de böljande bladen samspelar med träribbornas ränder.”

Sara Fältskog Eldros, kultur- och föreningschef: ”Konstverket Schvung är utomordentligt väl utformat för att passa på en byggnad som Multum. Kombinationen av knivskarpa konturer, blänkande metall och tidlösa former skänker djup och klang åt den vackra träfasaden. Vi är otroligt nöjda med valet av konstverk, som kommer att berika hela Tomtaklintområdet.”

Multum öppnar upp för föreningarna i början 2023 och konstverket Schvung kommer upp under året.