Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Stabilitet med fokus på kärnverksamhet i budget 2024

Jul och nyår står för dörren med förhoppningsvis åtskilliga trevligheter efter ett år med turbulens i världen. För många påverkar det ekonomiska läget de kommande helgerna men med ett nytt år tänds hopp om förändring. Trosa kommuns budget för 2024 är slutgiltigt antagen i kommunfullmäktige efter sedvanliga revideringar.

Det kommande året kommer att ge större ekonomiska utmaningar för Trosa kommun än någonsin sedan vi blev egen kommun 1992. I stort sett alla verksamheter påverkas av inflation, lågkonjunktur och energipriser. Vi har dessutom i Sverige en åldrande befolkning där många behöver stöd och hjälp i olika former. Som grädde på moset är Sveriges kommuner mitt inne i en pensionspuckel med en fördubbling av kostnaderna över en tvåårsperiod.

För dig som invånare i Trosa kommun kan det då kännas tryggt att din kommun har förberett sig för stundande tider under de många goda år då vi gått med överskott. Det innebär inte att vi kan bortse ifrån en sträng kostnadsmedvetenhet under de kommande åren. Budskapet till organisationen är utan undantag att strängt hålla i varje krona. För invånare och medarbetare i organisationen ska det dock innebära få överraskningar kommande året utan tvärtom känner man igen sig ifrån såväl föregående som innevarande år.

Vår kärnverksamhet med skola, barnomsorg och äldreomsorg ska fortsatt ligga i framkant och få de resurser som krävs för att uppnå det. Äldreomsorgen tillförs en större ramutökning för att kompensera för en åldrande befolkning med behov av stöd och omsorg och för skolan tillförs ytterligare resurser med fokus på lärande och studieresultat.

Planerade investeringar ligger kvar och det kommer inte att ske några panikneddragningar. Den pågående byggnationen av en ny överföringsledning är den otvetydigt största investeringen närmaste åren.

Budget 2024 antogs i juni 2023 och under onsdagskvällen antogs den sedvanligt reviderade budgeten i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige fattar beslut 6/12.