Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Stötta och hjälp en medmänniska – bli god man

När det 2015 fanns ett behov av fler goda män var det en självklarhet för Dan Larson att engagera sig, och nu nio år senare ser han det fortfarande som lika lärorikt och givande.

Dan Larson har ett stort engagemang för Trosa kommun. Han är politiker och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden samt valnämnden (M), och sedan 2015 är han även god man. När Dan pratar om sitt uppdrag som god man så både syns det i ögonen och hörs i engagemanget i rösten att han brinner för och uppskattar uppdraget.

”Jag har jobbat som försäljningschef i 20 år men att vara god man det är något annat.” Säger Dan och pausar en stund för att hitta rätt ord. ”Att vara god man det är på riktigt, här gör man skillnad! Uppdraget är väldigt meningsfullt och lärorikt.”

Dan Larson har efter nio år fortfarande inte några planer på att sluta utan har precis tagit sig an ytterligare ett uppdrag som god man.

”Att vara god man innebär att bygga relation och förtroende. Att lära känna din huvudman så att du med dina insatser kan höja hens livskvalitet.”

Vidare berättar Dan att han lärt sig mycket av att vara god man både i kontakten med huvudman och i kontakten med andra myndigheter. Dan förklarar att de uppgifter han tar sig an kan vara lite krångliga, och om man då är exempelvis sjuk eller har en psykisk störning så är det inte konstigt att man behöver hjälp för att klara uppgifterna. Det märks tydligt att det för Dan skapar ett stort mervärde att vara god man, då han upplever uppdraget som både lärorikt och givande.

Vad innebär det att vara god man?

Att vara god man innebär att stötta och hjälpa någon (huvudman) som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden inte kan sköta sin ekonomi, bevaka sin juridiska rätt eller annat i vardagen. Som god man stöttar och hjälper du din huvudman med allt från betalning av räkningar, kontakt med myndigheter och att ansöka om olika bidrag och insatser Som god man besitter du ingen beslutande rätt utan det är huvudmannen som bestämmer, medan du finns där för att stötta och hjälpa.

Har du ett intresse för människor och en vilja att stötta andra?

I Trosa kommun finns många barn och vuxna som av olika anledningar behöver hjälp genom god man. Uppdraget kräver i huvudsak allmänna kunskaper i vardagsekonomi och vanligt sunt förnuft. Givetvis krävs också ett personligt och socialt engagemang och att man kan avsätta viss tid för att utföra sitt uppdrag.

Uppdragen vilar i huvudsak på ideell grund. Ställföreträdaren har dock rätt till arvode och ersättning för sina utgifter. Arvodet bestäms av överförmyndaren utifrån en skälighetsbedömning i förhållande till uppdragets tyngd och krav på engagemang.

Idag söker vi fler som vill engagera sig som goda män och göra en viktig insats. Du kan anmäla ditt intresse via vår e-tjänst eller kontakta överförmyndaren direkt för mer information.

Kerstin Wisén

Överförmyndarhandläggare och nämndsekreterare

Telefonnummer
0156-520 82