Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Suicide Zero: ”Trosa bland de bästa kommunerna i arbetet med att få ner antalet självmord”

Kommunerna har en central roll i arbetet med att få ner antalet självmord. Ändå saknar flera av länets kommuner fortfarande viktiga förebyggande insatser. Samtidigt är två kommuner bland de bästa i Sverige: Trosa och Vingåker. Det visar årets kommunbarometer från organisationen Suicide Zero.

För att få kunskap om vilka insatser kommunerna genomför har Suicide Zero skickat ut en enkät till landets kommuner. Frågorna täcker områden som har vetenskapligt stöd när det handlar om att förebygga självmord, som att ge stöd till riskgrupper, utbilda personal, genomföra insatser i skolan och åtgärda risker i den fysiska miljön.

I undersökningen har kommunernas arbete betygsatts utifrån svaren. När kommunerna rankas får 1 av 9 svarande kommuner i länet rött ljus. Det innebär att viktiga förutsättningar och insatser saknas för ett arbete som kan bidra till att minska antalet självmord. 6 kommuner får gult ljus, vilket innebär att viktiga insatser finns men att arbetet måste utvecklas.

Två kommuner, Trosa och Vingåker, får grönt ljus och bedöms ha goda insatser för att förebygga självmord.

I årets undersökning ingick även frågan om kommunen har vidtagit särskilda åtgärder med anledning av ökad osäkerhet i omvärlden och försämrade ekonomiska livsvillkor för många medborgare.