Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Armeringsjärn uppställda för att gjutas in med berghäll i bakgrunden.

Trosa toppar Nationellt Ledtidsindex med effektiva plan- och bygglovsprocesser

Under onsdagen lanserade Initiativet Bygg i Tid, tillsammans med Byggföretagen och Fastighetsägarna, Nationellt Ledtidsindex – en ny årlig kartläggning av detaljplane- och bygglovsprocesserna i ett 50-tal kommuner.

Utredningar visar att långdragna processer har flera negativa konsekvenser för samhällsutvecklingen. I dagsläget tar det nästan fem år från ett beslut om planuppdrag till att startbesked ges – en tid som för många kommuner ökat det senaste decenniet. Ledtidsindexet ska reflektera kommunernas förmåga att snabbt och effektivt bedriva detaljplane- och bygglovsprocesser

Trosa, Kalmar och Gävle vinnare i Nationellt ledtidsindex

Det genomsnittliga nationella ledtidsindexet blev 60 av 100 möjliga, med stor spännvidd från 44 till de vinnande kommunerna Trosa (86, vinnare småkommuner), Kalmar (77 vinnare medelstora kommuner) och Gävle (75, vinnare stora kommuner).

Erfarna handläggare, satsning på processförbättring och god dialog är framgångsfaktorer

Detaljplaneledtider skiljer sig i många fall kraftigt mellan kommuner, och de olika stadierna i processen kan även variera i tidsomfång. I kommuner med effektiva processer finns vissa gemensamma teman. Tidig dialog med exploatör och Länsstyrelse, effektiva arbetssätt och erfarna handläggare, samt samspel mellan kommunala funktioner och politiken är framgångsfaktorer som majoriteten av kommuner med snabba ledtider har gemensamt.

Konsultföretaget Arkwright har på uppdrag av initiativtagarna Bygg i Tid, Fastighetsägarna och Byggföretagen tagit fram ett Nationellt Ledtidsindex – ett mått med syfte att återspegla kommunernas förmåga att, relativt varandra, snabbt och effektivt bedriva detaljplane- och bygglovsprocesser.