Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Trosas effektiva plan- och byggprocesser är nationell ledstjärna

Trosa kommuns korta ledtider inom samhällsbyggnadsprocesser har under året uppmärksammats av Initiativet Bygg i Tid. Under onsdagen var Trosa kommun på plats i Stockholm för att beskriva arbetssättet, samtidigt som representanter för Civilutskottet var i Trosa för att höra mer om hur staten kan underlätta för kommuner.

Under onsdagen fick Trosa kommun besök av representanter från Civilutskottet för att få beskrivet hur Trosa arbetat med att korta ned ledtider inom plan- och bygglovsprocesser trots befolkningstillväxt. Syftet var att höra sig för hur statlig lagstiftning kan förenklas för att minska kostnader och tidsåtgång för kommuner och i förlängningen byggföretag och privatpersoner.

Samma dag var representanter från Trosa kommun inbjudna till Initiativet Bygg i Tid för att berätta om hur man jobbar lokalt. Trosa kommun är numera en ordinarie rådgivare för Initiativet Bygg i Tid för att ge inspiration åt andra kommuner i sitt arbete att korta ledtider inom samhällsbyggnadsprocessen.

Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef:

Med de senaste årens tillväxt har såväl politiker som tjänstemän finslipat våra arbetssätt för att arbeta så effektivt som möjligt, med en återhållsam organisation men utan att tumma på rättssäkerhet. Tydlighet i allt från politisk beställning till planer är en grundbult. En annan är att våga vara obyråkratisk och kreativ i alternativa lösningar. Att alltid ha ett gott bemötande säger sig självt.

Under 2023 utmärkte sig Trosa kommun inom ledtidsindex genom att prestera kortaste ledtiderna inom samtliga kategorier enligt Initiativet Bygg i Tid, tillsammans med Byggföretagen och Fastighetsägarna, som står bakom mätningen. Det betyder i praktiken att företagare och privatpersoner som vill förverkliga ett byggprojekt möter en väldigt effektiv process i Trosa kommun där tydliga besked och handläggning gör att sträckan från idé till färdigt projekt är kortast bland undersökta kommuner.

Detaljplaneledtider skiljer sig i många fall kraftigt åt mellan kommuner, och de olika stadierna i processen kan även variera i tidsomfång. I kommuner med effektiva processer finns vissa gemensamma teman. Tidig dialog med exploatör och Länsstyrelse, effektiva arbetssätt och erfarna handläggare, samt samspel mellan kommunala funktioner och politiken är framgångsfaktorer som majoriteten av kommuner med snabba ledtider har gemensamt.