Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Vårens varsel har reviderats ner ytterligare till 16 uppsagda tjänster

I februari lämnade Trosa kommun som arbetsgivare över varsel till fackliga representanter från Kommunal och Sveriges lärare. Varslet gällde medarbetare inom främst förskolan men även skolan med anledning av övertalighet. I maj blev förhandlingarna klara.

Många kommuner upplever just nu ekonomiskt tuffa tider och så även Trosa kommun. Det har föranlett en översyn av verksamheter för eventuell övertalighet. Under en rad år har Trosa kommun haft en slutande tillväxt av yngre barn, något som framförallt påverkar förskolan men även i förlängningen grundskolan.

Under våren har en översyn av anställda inom skola och förskola genomförts för att i första hand hantera varslen med pensionsavgångar och naturliga avgångar. Anställda inom aktuella verksamheter har även erbjudits möjligheten att ta anställning inom andra verksamheter i Trosa kommun där det funnits en brist. Efter översyn och förhandlingar blir det sammanlagt 16 medarbetare som sägs upp enligt principen senast anställd (tidigare meddelades 20 vilket nu kan revideras ner). Varslet som gick ut i februari gällde 30 anställningar.

De fackliga förhandlingsparterna har varit Kommunal och Sveriges lärare som bidragit till en konstruktiv dialog för att hitta bra lösningar. För de som nu sägs upp erbjuds bland annat hjälp via Omställningsfonden.

Uppsägningarna är en verksamhetsanpassning som tyvärr kan komma att fortsätta om inte trenden med en vikande tillväxt av barn vänder. Precis som äldreomsorgen har fått skala upp under ett antal år, behöver nu förskola och skola skala ner på grund av befolkningsstrukturen. En trend vi inte bara ser i Trosa och Sverige, utan i stort sett hela västvärlden.

Uppdaterad: 2024-05-20