Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Våtmarker i Trosa kommun

Trosa kommun har med hjälp av statsbidrag anlagt två större våtmarksområden för rening av avloppsvatten, men våtmarkerna i sig har flera mervärden som gynnar både vår miljö och djurlivet.

Våtmarkerna i Trosa och Vagnhärad är två populära promenadstråk. Anlagda precis bredvid Trosaån och med närliggande natur utgör de en del av många medborgares söndagspromenader.

Våtmarkerna i Trosa kommun fyller en stor funktion i reningsprocessen av det vatten som reningsverket pumpar ut. Här tar växtligheten upp näringsämnen och när vattnet sedan passera den stillastående sedimentationsdammen sjunker partiklar ner till botten, det rena vattnet rinner sedan vidare ut i Trosaån för att slutligen landa i Östersjön. Hela processen i våtmarken tar cirka en vecka.

– Kvalitén på vattnet som går ut från våtmarkerna är väldigt hög, närmast badvattenkvalitet, förklarar kommunekolog Elin van Dooren som tillsammans med bland annat Tekniska enheten i Trosa kommun nu tittar på hur våtmarkerna ska komma till bäst användning när Trosa kommuns avloppsnät kopplas på Himmelsfjärdsverket.

Rikt insekts- och djurliv

Att våtmarkerna fyller en viktig funktion för reningen av vatten står tydligt, men våtmarkerna lockar även till sig många olika sorters insekter och fåglar. I anslutning till våra våtmarker kan du bland annat se trollsländor, sötvattengråsugga, vattenbi och skräddare. Många rödlistade fågelarter trivs även här, bland annat kan du om du har tur se Kricka, Sothöna, Vassångare, Fjällvråk och Tornseglaren.

Idag är våtmarker sällsynta i vårt landskap men väl värda att bevara, med sin renande och vattenhållande effekt och sitt rika djurliv utgör det en viktig del av vår natur. För den som vill göra en insats och anlägga en våtmark på sin egen fastighet finns flera bidrag att söka, bland annat LOVA-bidrag som kan uppgå till hela 90 %.

Photo 1 of 4

Vid våtmarken i Trosa har det byggts ett torn för fågelskådare.

Våtmarksdagen

Varje år den 2 februari firas den internationella våtmarksdagen. Det är ett årligt återkommande evenemang för att uppmärksamma våtmarker och det är årsdagen för konventionen om våtmarker.