Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Försörjningsstöd

Om du vistas i Trosa kommun och inte kan försörja dig på annat sätt, till exempel genom lön eller a-kassa kan du ha rätt till försörjningsstöd. Försörjningsstöd är behovsprövat och betalas ut av socialkontoret.

Det ekonomiska stöd du kan ansöka om via försörjningsstödet ska täcka kostnader för mat, kläder, skor med mera. Om du är arbetsför måste du stå till arbetsmarknadens förfogande och acceptera arbete, praktik eller utbildning som du blir anvisad annars kan du inte få försörjningsstöd.

Socialtjänstlagens fjärde kapitel innehåller de villkor som gäller för rätten till försörjningsstöd och annan hjälp. Rätten till försörjningsstöd beräknas efter den riksnorm som är densamma i hela Sverige.

 • Vem kan söka?

  Varje ansökan granskas individuellt och tar hänsyn till just din situation. Socialförvaltningen jämför dina behov med dina inkomster och utgifter samt kontrollerar dina uppgifter. Är du arbetslös ska du stå till arbetsmarknadens förfogande. Du ansöker om försörjningsstödet genom att ta kontakt med Vuxen- och ekonomienheten och efter det fylla i ansökningsblanketten samt handlingarna.

  Klicka här för att ansöka om försörjningsstöd.

  Det här ska försörjningsstödet räcka till:

  • livsmedel
  • kläder och skor
  • lek och fritid
  • förbrukningsvaror
  • hälsa och hygien
  • dagstidning och telefon

  I försörjningsstödet ingår även rimliga kostnader för:

  • boende
  • hushållsel
  • hemförsäkring
  • avgift till fackförening eller A-kassa
  • arbetsresor

  Du kan också få bistånd till andra kostnader som inte förekommer så ofta:

  • hemutrustning
  • läkarvård/medicin
  • tandvård
  • glasögon
 • Provberäkning

  Här kan du göra en provberäkning av bistånd. Beräkningen bygger dels på riksnormen, dels på uppgifter som du själv matar in. Dina uppgifter sparas inte i systemet.

  Socialtjänstens beslut bygger på en individuell bedömning. Om du till exempel har pengar på banken eller realiserbara tillgångar som bil och aktier påverkar det din rätt till försörjningsstöd.

  Provberäkning ekonomiskt bistånd – SocialstyrelsenÖppnas i nytt fönster

 • Överklaga ett beslut
  • Skicka överklagande till socialtjänsten.
  • Det ska ha inkommit senast tre veckor efter du fick beslutet.
  • Socialtjänsten bedömer om beslutet ska omprövas eller inte.
  • Om beslutet inte omprövas skickas det tillsammans med ditt överklagande till Förvaltningsrätten för prövning.
  • Om du blir missnöjd med Förvaltningsrättens beslut så kan du överklaga vidare till Kammarrätten.

  Om du uppfyller kraven för ekonomiskt bistånd beviljas du pengar. Avslås din ansökan får du ett skriftligt beslut som du kan överklaga. Vid överklagande av beslutet gäller följande:

  • omprövning av beslutet sker på socialtjänsten,
  • kvarstår socialtjänstens beslut skickar socialtjänsten ärendet vidare till Förvaltningsrätten för prövning.

Socialkontoret

Telefonnummer
0156-520 00

Adress

Västra Långgatan 4-5, 619 80 Trosa

Besöksadress

Industrigatan 8B

Socialjouren (efter kontorstid)
Tel: 08-523 038 70

Mån-tor: 17.00-24.00
Fre: 17:00-01.00
Lör: 16.00-01.00
Sön: 16.00-24.00

Relaterade sidor