Ängsgårdens demensboende byggs ut

En låg vit tegelbyggnad med skylten Entré D, i förgrunden syns cykelställ, gröna buskar och ett lönnträd

Vad händer?

I socialkontorets gamla lokaler intill Ängsgårdens demensboende i Trosa ska kontorsplatserna nu göras om till 11 anpassade boendeplatser för personer med demenssjukdom. Ett pilotprojekt med ny och spännande välfärdsteknik för att skapa fler förutsättningar till en individanpassad vård.

Fakta

Vad?

  • Socialkontorets tidigare kontor vid vårdcentralen och Ängsgården byggs om till 11 anpassade lägenheter.
  • Genom färgsättning kommer gemensamma utrymmen att förstärkas och dörrar som leder till utrymmen dit den äldre inte ska vistas att kamoufleras genom att ha samma färg som intilliggande väggar och lister.
  • I lägenheterna kommer såväl toaletter som handfat att vara höj- och sänkbara. Skenor monteras i taken för att kunna installera taklift vid behov. Man tittar även på lösningar för att skyla badrumsspeglar för att skapa mindre oro hos den dementa. 
  • Utemiljön rustas upp för att skapa en trivsam och stimulerande miljö.
  • Trygghetslarmen individanpassas och gör att individerna kan röra sig fritt i sin enhet. Om personen går utanför området kommer personal att larmas för att kunna möta upp personen på ett lungt sätt. 

När?

  • Rivningsarbeten påbörjas början av september 2022
  • Inflytt beräknas äga rum hösten 2023

Vem?

  • MobilBygg AB

Logotyp med texten MobilBygg i färgerna gul och svart med en svart cirkel intill med en siluett av ett gult hus inuti

Illustrationer

Tredimensionell skiss över hur entrén kan komma att se ut med sittgrupper och växtlighet

Tredimensionell skiss över hur entrén till den nya delen av Ängsgården kan komma att se ut. Här kommer det göras plats för sociala aktiviteter som fika med anhöriga.  

Tredimensionell skiss över korridor med milda färger på väggarna och en sittgrupp längst ner

Tredimensionell skiss över hur en korridor i den nya delen av Ängsgården kan komma att se ut. Dörrarna till lägenheterna kommer att färgsättas olika så att de boende kan hitta den egna dörren. 

 

 

 

Illustration över hela byggnaden där vårdcentralen och Ängsgården ryms, delen som är under byggnation har streckade linjer över sig

Illustration över byggnaden där vårdcentralen och Änggsgårdens demensboende idag delar lokaler. I den delen av byggnaden som är streckad har det tidigare varit kontor, som nu byggs om och blir en del av Ängsgården. 

Tredimensionell illustration över hur de nya lägenheterna utformas med egen toalett, sovplats samt bord och stolar

Illustration över hur de nya lägenheterna kan komma att se ut när det är klart. Här kommer det bland annat att finnas ett eget badrum och sovplats.