Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Anläggning av dagvattenyta vid Gästhamnen

Vecka 43-44 startar arbetet med att anlägga en dagvattenyta vid Trosa gästhamn. Det kommer byggas en bro över dagvattenytan och gestaltning ska ske med natursten och växter.

Vad?

En dagvattenyta är en damm som samlar upp dagvatten (regn- och smältvatten). Dammen ska samla upp dagvatten från parkeringen och omkringliggande ytor för att rena vattnet och förhindra översvämning. Dammen kommer tidvis att vara vattenfylld och tidvis torrlagd.

Det kommer att byggas en bro över ytan och en gestaltning kommer att ske med natursten och växter som klarar den temporärt översvämmade miljön.

När?

Arbetet startar vecka 43-44. Dagvattenanläggningen beräknas vara klar vid årsskiftet och växter kommer att planteras under våren.

Vem?

Arbetet utförs av Orca Entreprenad.