Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Anläggning av dagvattenyta vid Gästhamnen

Vecka 43-44 pågår startar med att anlägga en dagvattenyta vid Trosa gästhamn. Det kommer byggas en bro över dagvattenytan och gestaltning ska ske med natursten och växter.

Vad?

En dagvattenyta är en damm som samlar upp dagvatten (regn- och smältvatten). Dammen ska samla upp dagvatten från parkeringen och omkringliggande ytor för att rena vattnet och förhindra översvämning. Dammen kommer tidvis att vara vattenfylld och tidvis torrlagd.

Det kommer att byggas en bro över ytan och en gestaltning kommer att ske med natursten och växter som klarar den temporärt översvämmade miljön.

Under våren kommer perenner att planteras i dammen. Dammen är uppbyggd av material som består av sten i olika kornstorlekar och biokol som ger ett grovt porsystem där växtrötterna kan utvecklas väl. Biokolet fungerar också som reningsfilter för dagvattnet och lagring av växtnäring.

När?

Arbetet startar vecka 43-44. Dagvattenanläggningen beräknas vara klar vid årsskiftet och växter kommer att planteras under våren.

Vem?

Arbetet utförs av Orca Entreprenad.