Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Asfalteringsarbete på gc-väg Västerljung mellan rondellen väg 219 och Gillbergavägen

I slutet av sommaren inleder Orca ett arbete med att reparera gång- och cykelvägen väster om rondellen väg 219. Arbetet innebär begränsad framkomlighet i delavsnitt för gående samt cyklister.

Vad?

  • Underhållsbeläggning på gc-väg Västerljung.
  • Arbetet kommer innebära att all asfalt rivs och den stora mängd gräs/ogräs som finns i gc-vägen ska tas bort innan nytt lager med väggrus och asfalt påförs.
  • Under arbetet kommer det vara begränsad framkomlighet, ytan att gå och cykla på kommer inte vara fullt tillgänglig.

När?

  • Beräknas tidigast påbörjas första veckan i augusti.

Vem?

  • Orca Entreprenad AB