Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Beläggningsarbeten på gång- och cykelväg mellan Trosa och Västerljung

I slutet av maj påbörjas etapp två i arbetet med gång- och cykelvägen mellan Trosa och Västerljung. Arbetet innebär begränsad framkomlighet för gående och cyklister.

Vad?

  • Byte av beläggning på hela gång-cykelvägen öster om väg 219. En stor del av projekttiden kommer underlaget att bestå av grus.
  • Det kommer att vara begränsad framkomlighet under tiden som arbetet pågår. Gående och cyklister ska vid passering av arbetsfordon invänta klartecken från personal på plats som kommer att lotsa förbi arbetsplatsen.

När?

  • Arbetet börjar den 27 maj och beräknas pågå under cirka två månader.

Vem?

  • Orca Entreprenad AB