Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Cykelparkeringar får nya väderskydd

Väderskydden för parkering av cyklar har setts över och kommer under vår och sommar ersättas med nya. Projektet genomförs för att gynna det lokala resandet via cykel och till fots för att minska biltrafikens negativa miljöpåverkan, och medfinansieras av Trafikverket.

Vad?

  • Befintliga väderskydd för cykelparkering vid Kruthusparkeringen monteras ner och ersätts med ett nytt som rymmer parkering för omkring 16 cyklar.
  • Ett nytt väderskydd kommer monteras upp i korsningen Verktygsgatan/Industrigatan.

När?

  • Arbetet genomförs under våren och sommaren 2023 där väderskyddet vid Kruthusparkeringen är först ut.

Vem?

  • Orca Entreprenad AB

Se mer av våra pågående projekt

Under Projekt hittar du fler av våra beslutade och pågående projekt i Trosa kommun.

Önskar du veta mer om vår långsiktiga planering hittar du den i vår Översiktsplan.

Under rubriken Samhällsplanering kan du ta del av Detaljplaner.