Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Gång- och cykelvägen intill Västerljungsvägen repareras

Under våren inleder Orca ett arbete med att reparera gång- och cykelvägen öster om infart Trosa på väg 782. Arbetet innebär begränsad framkomlighet för förbipasserande fordon. I samband med arbetet kommer man även byta ut vägtrummor under Västerljungsvägen i höjd med infarten till Malmvägen och Granitvägen.

Vad?

  • Gång- och cykelvägen utmed Västerljungsvägen mellan Skärborgarnas hus och korsningen mot Tureholm repareras.
  • Ett körfält stängs av för att skydda förbipasserande cyklister och gångtrafikanter under tiden arbetet pågår.
  • Vägtrumma under Västerljungsvägen i höjd med Malmvägen ersätts med ny, vilket innebär att vägen kommer behöva grävas av. Trafikljus kommer att sättas upp på plats för att möjliggöra passage.
  • Vägtrumma sätts in under Västerljungsvägen i höjd med Granitvägen, vilket innebär att vägen kommer behöva grävas av. Trafik kommer kunna passera med begränsad framkomlighet.

När?

  • Arbetet inleds i mitten av februari 2023
  • Beräknas vara färdigställt maj 2023

Vem?

  • Orca Entreprenad AB

Se mer av våra pågående projekt

Under Projekt hittar du fler av våra beslutade och pågående projekt i Trosa kommun.

Önskar du veta mer om vår långsiktiga planering hittar du den i vår Översiktsplan.

Under rubriken Samhällsplanering kan du ta del av Detaljplaner.