Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Kyrkskolan växer med en ny tillbyggnad

Elevantalet fortsätter att öka runtom i Trosa kommun och Västerljung är inte ett undantag. Därför kommer Kyrkskolan få en tillbyggnad vid den grå byggnadens östra sida under 2023. Projektet kommer leda till att eleverna på skolan kommer få större kapprum, fler toaletter och nya grupprum. Under byggprojektet kommer tillfälliga klassrum skapas i form av modulbyggnader då arbetet i Kyrkskolans lokaler beräknas pågå fram till årsskiftet.

Vad?

  • Tillbyggnad skapas på östra sidan av Kyrkskolan.
  • Nya tillgänglighetsanpassade entréer.
  • Alla klassrum får egna entréer med kapprum och ett grupprum i direkt anslutning till klassrummet.
  • Kyrkskolans grå byggnad går från att erbjuda fyra WC till sju WC och en RWC.

När?

  • Projektering pågår, upphandling av entreprenör sker under våren 2023
  • Arbetet planeras kunna påbörja under sommaren 2023
Photo 1 of 5

Här kommer den nya tillbyggnaden att växa fram.

Se mer av våra pågående projekt

Under Projekt hittar du fler av våra beslutade och pågående projekt i Trosa kommun.

Önskar du veta mer om vår långsiktiga planering hittar du den i vår Översiktsplan.

Under rubriken Samhällsplanering kan du ta del av Detaljplaner.