Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Ny gång- och cykelväg utmed Lånestavägen

Lånestavägen kommer att bli en av tillfartsvägarna till Vagnhärads nya station och är därmed ett viktigt stråk för framtida resenärer till och från det kommande stationsområdet för Ostlänken. Under våren 2023 påbörjas arbetet med att skapa en ny gång- och cykelväg utmed Lånestavägen mellan Midgårdsvägen och Kalkbruksvägen.

Projektet går i linje med Trosa kommuns mål om att utveckla gång- och cykelvägarna för att stärka folkhälsan och öka trafiksäkerheten.

Vad?

  • En ny gång- och cykelväg ska anläggas utmed Lånestavägen mellan Kalkbruksvägen och Midgårdsvägen.
  • Arbetet kan även innebära en del trädfällning och slyröjning för att underlätta arbetet.

När?

  • Beräknad start våren 2023

Vem?

  • Orca Entreprenad AB

Se mer av våra pågående projekt

Under Projekt hittar du fler av våra beslutade och pågående projekt i Trosa kommun.

Önskar du veta mer om vår långsiktiga planering hittar du den i vår Översiktsplan.

Under rubriken Samhällsplanering kan du ta del av Detaljplaner.