Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Ny gång- och cykelväg utmed Lånestavägen

Lånestavägen kommer att bli en av tillfartsvägarna till Vagnhärads nya station och är därmed ett viktigt stråk för framtida resenärer till och från det kommande stationsområdet för Ostlänken. Under våren 2023 påbörjas arbetet med att skapa en ny gång- och cykelväg utmed Lånestavägen mellan Midgårdsvägen och Kalkbruksvägen.

Projektet går i linje med Trosa kommuns mål om att utveckla gång- och cykelvägarna
för att stärka folkhälsan och öka trafiksäkerheten.

Fakta

Vad?

  • En ny gång- och cykelväg ska anläggas utmed Lånestavägen mellan Kalkbruksvägen och Midgårdsvägen.

När?

  • Beräknad start våren 2023