Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Ny satsning ska göra Edanö gård tillgängligt för fler

Naturområdet runt Edanö gård är idag en vildvuxen miljö som rymmer mycket liv för smådjur, fåglar och insekter. I satsningen som nu kommer genomföras ska den naturliga miljön bibehållas, men samtidigt göra det lättare att ta sig fram och dröja sig kvar i området.

Vad?

  • Satsningen vid Edanö gård genomförs för att bevara och förvalta naturmiljön inför framtiden. I projektet ingår bland annat att gallra träd och buskar, genomföra kronlyft på träd, göra gångstigen ner mot vattnet bredare och ta bort sly för att skapa en kontakt med vattnet.
  • Det organiska materialet som rensas bort skapar faunadepåer i området som är livsviktiga för flera smådjur, fåglar och insekter.

När?

  • Arbetet påbörjas i månadsskiftet februari-mars 2023

Vem?

  • Orca Entreprenad AB

Bilder från byggnationen

Photo 1 of 1

Stigen ner mot vattnet har breddats och en faunadepå skapats för att främja den biologiska mångfalden.

Se mer av våra pågående projekt

Under Projekt hittar du fler av våra beslutade och pågående projekt i Trosa kommun.

Önskar du veta mer om vår långsiktiga planering hittar du den i vår Översiktsplan.

Under rubriken Samhällsplanering kan du ta del av Detaljplaner.