Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Fotograf: Pollex AB

Röktest i ledningsnätet genomförs i Trosa tätort

Under 2023 kommer dagvattenanslutningar till kommunens ledningar att undersökas av Pollex AB. Ledningssystemet undersökt med hjälp av rök och färgning av vatten. Det är helt ofarligt men kan såklart få förbipasserande och dig som fastighetsägare att reagera. Därför delas informationsbrev ut till berörda fastigheter samtidigt som räddningstjänsten är informerad.

Vad?

  • Pollex kommer att undersöka ledningssystemet med hjälp av rök och färgning av vatten. Rök kommer att pumpas in i ledningsnätet ute i gatan. Röken kan komma att tränga upp i till exempel stuprör inne på fastigheter om de är anslutna till dagvattennätet. Rökläckage är något som entreprenören kommer leta efter, varför de kan komma att behöva gå in på berörda fastighetstomter.
  • För att inte riskera att få in rök i några bostäder uppmanas fastighetsägare att fylla på vattenlås i till exempel pannrum, badrum, källare och garage.

Varför?

  • Syftet med projektet är att minska tillskottsvatten till avloppsnätet, och samtidigt säkerställa att dagvattennätet kan omhänderta regnvatten på det sätt som det ska. Läcker det in för mycket ”rent vatten” i form av nederbörd och grundvatten i avloppsledningarna stör det reningsprocessen i avloppsreningsverket. Det ökar i sin tur risken för översvämningar.

När?

  • Arbetet påbörjas vecka 13 och sker etappvis fram till sommaren.

Var?

  • Undersökningen äger rum i olika delar av Trosa tätort, från kvarteren närmast Askögatans parkering/ABC-bryggorna och därefter upp längs bostadsområden vid Trosaån.

Vem?

  • Pollex AB