Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Tillgänglighetsanpassning av busshållplatserna Fabriksvägen och Västerleden

Under augusti och september kommer Trafikverket att tillgänglighetsanpassa hållplatserna Fabriksvägen (väg 800) och Västerleden (väg 782). Projektet kan komma och påverka framkomligheten i området.

Vad?

  • Tillgänglighetsanpassning av busshållplatsen Fabriksvägen och Västerleden.
  • I samband med bygget upprättar Trosa kommun belysta väderskydd vid busshållplatserna (medfinansierat genom den regionala planen för transportinfrastruktur för Sörmlands län).
  • Hållplatsen Fabriksvägen ansluts till befintlig gång- och cykelbana.
  • Passage anläggs över Stationsvägen vid Fabriksvägens hållplats.
  • Vid Fabriksvägen upprättas även en cykelparkering (medfinansierat genom den regionala planen för transportinfrastruktur för Sörmlands län).

När?

  • Arbetet med att tillgänglighetsanpassa Fabriksvägen påbörjas i augusti
  • Arbetet med att tillgänglighetsanpassa Västerleden påbörjas i september

Kollektivtrafiken kommer att gå som vanligt under byggtiden. Tillfälliga busshållplatser upprättas intill befintliga hållplatser, förutom vid Västerleden södra där befintligt hållplatsläge kan användas under byggtiden

Vem?