Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Trafiksäker cykelpassage över Gnestavägen

För att göra det tryggare att ta cykeln eller gå till skola, arbete, fritidsaktiviteter och butiker kommer det under 2024 ske ett arbete med att skapa en säker passage över Gnestavägen söder om korsningen till Åkervägen. Den nya passagen ska knyta samman gång- och cykelbanan som löper utmed Gnestavägen till gång- och cykelbanan vid Tors hage.

Det nya övergångstället kommer att vara belyst och inkluderar även åtgärder för att säkra hastigheten hos förbipasserande fordon. Projektet har fått statlig medfinansiering av Trafikverket och går i linje med Trosa kommuns mål om att utveckla gång- och cykelvägarna för att stärka folkhälsan och öka trafiksäkerheten.

Vad?

  • Ny cykelpassage över Gnestavägen söder om korsningen till Åkervägen som ska knyta ihop Gnestavägens gång- och cykelväg med Tors hage

När?

  • Geotekniska undersökningar där borrningsarbeten ingår sker i området i december 2022
  • Byggstart våren 2024 (Observera ny tid)

Vem?

  • Orca Entreprenad AB

Se mer av våra pågående projekt

Under Projekt hittar du fler av våra beslutade och pågående projekt i Trosa kommun.

Önskar du veta mer om vår långsiktiga planering hittar du den i vår Översiktsplan.

Under rubriken Samhällsplanering kan du ta del av Detaljplaner.