Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Trafiksäker cykelpassage över Gnestavägen

För att göra det tryggare att ta cykeln eller gå till skola, arbete, fritidsaktiviteter och butiker kommer det under våren 2024 att ske ett arbete med att skapa en passage över Gnestavägen norr om korsningen med Skogsvägen. Den nya passagen ska knyta samman gång- och cykelbanan som löper utmed Gnestavägen till gång- och cykelbanan vid Tors hage.

Det nya övergångstället kommer att vara belyst. Projektet har fått statlig medfinansiering av Trafikverket och går i linje med Trosa kommuns mål om att utveckla gång- och cykelvägarna för att stärka folkhälsan och öka trafiksäkerheten.

Vad?

  • Ny cykelpassage över Gnestavägen söder om korsningen till Åkervägen som ska knyta ihop Gnestavägens gång- och cykelväg med Tors hage.

När?

  • Geotekniska undersökningar där borrningsarbeten ingår skedde i området i december 2022.
  • Byggstart 22 april 2024. Beräknas pågå till slutet av maj.

Vem?

  • Orca Entreprenad AB

Se mer av våra pågående projekt

Under Projekt hittar du fler av våra beslutade och pågående projekt i Trosa kommun.

Önskar du veta mer om vår långsiktiga planering hittar du den i vår Översiktsplan.

Under rubriken Samhällsplanering kan du ta del av Detaljplaner.