Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Trotab genomför ledningsarbete vid Nygårdsplatån

Vid Nygårdplatån sker ett arbete med att förbättra driftsäkerheten i området. VA-projektet löper under en längre tid för att se över och genomföra ledningsförnyelse i etapper.

Vad?

  • VA-ledningarna vid Nygårdsplatån ska ses över och förbättras.
  • För att kunna utföra arbetet kommer man behöva genomföra grävarbeten vilket innebär en del störningar för förbipasserande trafik.
  • Vid planerade VA-arbeten när rördelar ska ersättas kan fastigheter i området beröras av avbrott i vattenleveransen. Då kommer berörda förvarnas av antingen Trotab eller Trosa kommun.

När?

  • Arbetet är indelat i tre etapper där en etapp redan är slutförd
  • Ny etapp inleds februari 2023 och planeras pågå till sommaren

Vem?

  • Trotab

Se mer av våra pågående projekt

Under Projekt hittar du fler av våra beslutade och pågående projekt i Trosa kommun.

Önskar du veta mer om vår långsiktiga planering hittar du den i vår Översiktsplan.

Under rubriken Samhällsplanering kan du ta del av Detaljplaner.