Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Trottoar anläggs utmed Industrigatan

I korsningen Industrigatan/Verktygsgatan har vi under det senaste året genomfört flera åtgärder för att skapa en tillgänglig och trafiksäker övergång för cyklister och gångtrafikanter. Under våren fortsätter arbetet, denna gång med att anlägga en trottoar utmed Industrigatan mellan infarten till ICA-parkeringen och korsningen Verktygsgatan.

Vägavsnittet har tidigare varit grusat och efter arbetet med att bygga upp en trottoar kommer vi ha en tryggare vägkorsning med tydlig avgränsning mellan gångtrafikanter och bilister.

Vad?

  • Ett grusat vägavsnitt mellan ICA-parkeringen och korsningen Industrigatan/Verktygsgatan byggs om till en asfalterad trottoar med kantsten
  • I samband med arbetet kommer en extra dagvattenbrunn sättas in på östra sidan av Industrigatan
  • Under arbetets gång kommer ett körfält att stängas av för förbipasserande fordon

När?

  • Arbetet planeras att påbörja under maj 2023

Vem?

  • Orca Entreprenad AB

Se mer av våra pågående projekt

Under Projekt hittar du fler av våra beslutade och pågående projekt i Trosa kommun.

Önskar du veta mer om vår långsiktiga planering hittar du den i vår Översiktsplan.

Under rubriken Samhällsplanering kan du ta del av Detaljplaner.