Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Upprustning av promenadstråk vid fiskebryggan

Under hösten kommer ett arbete med att rusta upp promenadstråket bredvid fiskebryggan i gästhamnen att pågå.

Vad?

  • Upprustning av promenadstråket bredvid fiskebryggan i gästhamnen. Stora björkar ska bytas ut mot nya, nya rabatter ska anläggas och fler sittytor ska tas fram.
  • Glasbjörken Betula pubescens planteras, som trivs bättre på våt och fuktig mark till skillnad från den tidigare björksorten Betula pendula.

Varför?

  • Vid trädinventering 2022 konstaterades att björkarna utmed fiskebryggan inte var friska och behövde ersättas med nya björkar. I stort sett alla björkar hade rötskador, stamsprickor eller döda toppar.

När?

  • Arbetet startar vecka 40 och kommer att pågå under hösten.
  • Arbetet med björkarna sker i två omgångar. Den ena raden är klar, den andra byts ut nu ihop med gestaltningen av gångstråket.

Vem?

  • Arbetet utförs av Orca Entreprenad.

Gångstråket som ska rustas upp med nya rabatter och sittytor.

Så här ska det se ut längs med promenadstråket när arbetet är färdigt.