Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Vägarbete vid hållplats Stensundsvägen

Vid hållplats Stensundsvägen kommer flera åtgärder göras inför sommaren. Bland annat kommer en dagvattenbrunn, kantstenar och taktila plattor ses över för att därefter repareras eller ersättas. Nya taktila plattor kommer också att monteras från hållplatserna till kanten på gång- och cykelvägarna på respektive sida om vägen. Man kommer även förbereda tillkommande belysning genom att dra el.

Vad?

  • Schaktning på södra sidan av Stensundsvägen för att åtgärda dagvattenbrunnen
  • Busskantstenarna och de taktila plattorna ses över för att därefter justeras eller ersättas med nya
  • Man kommer även dra fram el till belysning inför ett kommande arbete
  • En tillfällig busshållplats upprättas intill befintlig hållplats

När?

  • Beräknas kunna påbörja under maj månad

Vem?

  • Orca Entreprenad AB

Se mer av våra pågående projekt

Under Projekt hittar du fler av våra beslutade och pågående projekt i Trosa kommun.

Önskar du veta mer om vår långsiktiga planering hittar du den i vår Översiktsplan.

Under rubriken Samhällsplanering kan du ta del av Detaljplaner.