Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Information till dig som hundägare

Har du en hund som du är matte eller husse till så kommer det med ett ansvar, dessutom finns det en del riktlinjer och bestämmelser att förhålla sig till. Finns det någonstans där din hund kan gå löst, vad gäller på Trosa kommuns badplatser eller i våra naturreservat?

Vad gäller i Trosa kommun?

Som hundägare behöver du ha kontroll på din hund, oavsett om den är kopplad eller ej, och på offentlig plats behöver du ha din hund kopplad. Offentlig plats är en plats som är tillgänglig för alla, med andra ord gäller detta alla delar av kommunens tätorter som inte är privata tomter. Undantag kan göras om du har så pass bra lydnad på din hund att den går jämna steg med dig oavsett distraktion. En tik som löper ska hållas kopplad under hela löptiden, detta gäller i hela kommunen med undantag för inhägnade områden.

I Trosa kommun finns två stycken hundrastgårdar dit du kan gå för att träna och leka med din hund, ensam eller tillsammans med andra. Läs mer om hundrastgårdarna.

Koppeltvång

I kommunens alla naturreservat ska din hund vara kopplad, det är med andra ord förbjudet att ta med en hund som inte är kopplad. Under tiden 1 mars till 20 augusti måste hundar även hållas kopplade i områden där det finns vilt. Under resten av året måste hunden hållas under uppsikt och får inte springa löst okontrollerat.

Hundförbud

Enligt Trosa kommuns ordningsföreskrifter finns det vissa områden i kommunen där hundförbud råder:

 • på allmän idrottsplats eller lekplats. Det är dock tillåtet att med kopplad hund passera på gång- eller cykelväg som genomkorsar sådant område,
 • på följande badplatser under perioden 1 juni – 31 augusti: Trosa Havsbad, Komöte, Borgmästarholmen och Sillen.

Allmänt nerskräpningsförbud

Det råder ett allmänt förbud mot nedskräpning i kommunen, därför finns det runtom i Trosa kommun gratis hundbajspåsar utplacerat för att hålla vår omgivning ren och fin. Även påsar av biologiskt nedbrytbart slag ska tas omhand av hundägaren.

Om du behöver hjälp

 • Polisen
  Det är polisen du ska kontakta om du påträffar aggressiva hundar eller lösspringande hundar utan sin ägare.
 • Länsstyrelsen
  Länsstyrelsen bedriver djurskyddstillsyn i kommunen, dit vänder du dig vid frågor som rör misskötsel av tama djur eller bristande tillsyn (om hundar behöver koppel, munkorg eller omhändertagande).
 • Miljökontoret
  Övriga klagomål kopplat till buller, såsom skällande hundar, går bra att återkomma med till miljökontoret inom Trosa kommun.

Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

1 § Hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter

Miljökontoret

Miljökontoret

Telefonnummer
0156- 520 00