Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Riktlinjer och prioritetsordning avseende kommunens idrottshallar

Ändamål

Kommunens uthyrningsverksamhet när det gäller gymnastik- och sporthallar syftar till att i så stor utsträckning som möjligt tillgodose föreningslivets behov och önskemål.

Allmänt

Vid fördelning av tider skall följande riktlinjer tillämpas:

 • Abonnemang går före enstaka bokning
 • Särskilda regler gäller för arrangemang i hallarna, där kommunen förbehåller sig rätten att bryta ordinarie abonnemang. Till kategorin arrangemang räknas tävlingar, turneringar, teater, kurs, konferens etc.
 • Ordinarie hyresgäst underrättas om avbokning på grund av arrangemang minst 2 veckor i förväg
 • Ansökan om tid för arrangemang skall lämnas till Kultur- och föreningsenheten i god tid före arrangemanget

Prioritering

 1. Föreningar som uppbär kommunalt bidrag från Trosa kommun för sin ungdomsverksamhet
 2. Ungdoms- och tävlingsidrott i idrotter som har säsong vars huvudsakliga verksamhet är förlagd inomhus
 3. Motions- och friskvårdsverksamhet i föreningsregi med minst 10 deltagare samt fritidsgårdarnas verksamhet
 4. Tävlingsidrott som ej har säsong, men som det är angeläget att tilldela tider
 5. Tidigare hyresgäst äger som regel rätt till förtur under förutsättning att verksamheten inte avsevärt förändrats från föregående år
 6. Ungdomsverksamhet skall prioriteras före kl 19:30

Uthyrningstid

 • Gymnastik- och sporthall uthyres från vecka 33 till 22
 • Avbokningar ska anmälas minst 2 veckor i förväg för att inte debiteras (gäller både enstaka bokningar och abonnemang)

Skyldigheter

 • Hyresgäst är skyldig att informera sig om gällande hyresregler för Trosa kommuns offentliga lokaler
 • Hyresgäst som inte följer regler och föreskrifter riskerar att förlora sitt abonnemang
 • Hyresgäst som underlåter att utnyttja sitt abonnemang vid upprepade tillfällen riskerar att förlora abonnemanget