Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Borgmästarholmen

Borgmästarholmen är ett så kallat Natura 2000-område och ingår i nätverket av skyddade områden inom hela EU. Borgmästarholmen täcks till stor del av ädellövskog. Gamla knotiga, håliga ekar, block och bergytor draperade med mossa, sällsynta svampar, prunkande vårflora och ett väldigt rikt fågelliv.

För att bevara naturvärdena i den luftiga och lättillgängliga ädellövskogen så betas delar av Borgmästarholmen utav kor. De gör ett viktigt naturvårdsarbete genom att se till att skogen inte växer igen. Genom att beta ner vassen i strandkanten skapar de en skyddad miljö där fiskyngel kan växa upp.

Utanför hagen på Borgmästarholmen ligger en populär badstrand.

Relaterade sidor