Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Naturreservat

Ungefär en fjärdedel av mark- och vattenområdena i Trosa kommun har någon form av skydd med stöd av lagen. Inom Trosa kommun finns förutom naturreservat, Natura 2000-områden och riksintressen även flera biotopskyddsområden, naturvårdsavtal, nyckelbiotoper, fågel- och sälskyddsområden och andra värdefulla naturområden.

Naturreservat

I Trosa kommun finns totalt 16 stycken naturreservat. Tre av dessa är kommunala naturreservat och finns i Trosa, Vagnhärad samt Trosa skärgård.

Natura 2000-områden

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom hela EU med syfte att bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden. I Trosa kommun finns 12 stycken Natura 2000-områden. De flesta av dessa är också en del av ett naturreservat.