Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Naturreservat och Natura 2000

Ungefär en fjärdedel av mark- och vattenområdena i Trosa kommun har någon form av skydd med stöd av lagen. Inom Trosa kommun finns förutom naturreservat, Natura 2000-områden och riksintressen även flera biotopskyddsområden, naturvårdsavtal, nyckelbiotoper, fågel- och sälskyddsområden och andra värdefulla naturområden.

Naturreservat och Natura 2000-områden

I Trosa kommun finns totalt 16 naturreservat. Tre av dessa är kommunala och finns i Trosa, Vagnhärad samt Trosa skärgård. Läs mer om dessa besöksvärda naturområden nedan. Det finns också flera Natura 2000-områden i kommunen som ingår i nätverk av skyddade områden i hela EU. Ett exempel på det är Borgmästarholmen som ägs och sköts utav kommunen.