Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Lånestahedens naturreservat

Lånestaheden är Trosa kommuns andra egeninrättade naturreservat och är en riktig naturpärla i hjärtat av Vagnhärad med stora natur- och kulturhistoriska värden. Naturen påminner bitvis om det Öländska alvaret och berggrunden av urkalksten gör att flera sällsynta växter trivs här.

Lånestaheden är också ett av de rikaste fornlämningsområdena i Sörmland med lämningar från både järnålder och bronsålder, bland annat i form av hällristningar.

För att bevara den rika ängsfloran så betas delar av naturreservatet utav får. De gör ett viktigt naturvårdsarbete genom att hålla landskapet öppet. Men trots sin ringa storlek är naturen i reservatet omväxlande och förutom de öppna ängsmarkerna finns här också strövvänlig skog och hassellundar.

Relaterade sidor