Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Tomtaklintskogens naturreservat

I december 2009 inrättades det första kommunala naturreservatet i Trosa kommun, Tomtaklintskogens naturreservat. Ett tätortsnära skogsområde med uppmärkta vandringsstigar och en mångfald av vilda växter och djur. Väl värt ett besök!

Tomtaklintskogen består bland annat av kalkbarrskog som under långa perioder varit utan aktivt skogsbruk vilket gjort att skogen kunnat utveckla höga naturvärden. Naturen är omväxlande med frisk barrskog, våtområden med fina alsocklar, branter och torrare bergshällar. Omkullfallna träd och högstubbar utgör viktiga förutsättningar för den rika skogsmiljön. Arter man kan stöta på är bland annat gullpudra, trolldruva, blåsippa, älg, dovhjort och flera hackspettsarter.

Relaterade sidor