Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Husby park

Strax intill stationen flyter Trosaån genom ett parti som i vardagligt tal kallats ravinen. Det är en hissnande miljö som sammanfattar bygdens historia: vattenfallet som möjliggjorde kvarnverksamhet för de kringliggande odlingarna, ån som försörjde kalkbruken och ortens förbindelse med havet, samt inte minst järnvägsbron i söder och gamla riksettan i norr. Dalgången som formats av Trosaån kallar vi idag Husby park, en stillsam och samtidigt omtumlande miljö, fylld av naturlig dramatik genom sin kupering och lummiga grönska.

Husby park erbjuder en berg- och dalbana av grönska och vatten där klassisk sörmländsk växtlighet som näckrosor, askar och pilar förenas med jättedaggkåpa, stjärnflocka, höstanemon och daggfunkia. I höjd med trädkronorna skönjer järnvägsbron i söder och den gamla riksettan i norr.

Husby park knyter ihop tätorten som styckas upp av ån, järnvägen och gamla riksettan. Med sin centrala placering är den en mötesplats för såväl äldre som kan slå sig ner vid någon av de många sittplatserna, som unga som kan fiska för att sedan gå upp till Ungdomens hus eller café Utsikten. Förskolebarn ser på havsöringens vandring uppströms när de tar sig upp via den nya fiskpassagen som skapats av block och natursten, och nattetid lyser grönskan och broarna upp i en trygg miljö under dygnets alla timmar.

2013 fick Husby park ett hedersomnämnande i Park Elmia.

 • Namnet Husby park

  2015 genomfördes en namntävling på initiativ av Hedeby småföretagare under Vagnhärads familjemarknad. Det vinnande namnförslaget lämnades in av Pär Abrahamsson, boende i Vagnhärad.

  Trosa kommuns samhällsbyggnadsnämnd fattade det formella beslutet med motiveringen:

  Vagnhärad har en ädel historia som sträcker sig tillbaka till forntiden. Landskapet och bebyggelsen skvallrar om historien, men även äldre namn. Ett av dessa är Husby som idag kopplas ihop med ett område i centrala Vagnhärad. En del känner även till kopplingen till de tidigare gårdarna Stora Husby och Husby kvarngård som låg under Fredriksdal. Under tidigt 1900-tal friköptes gårdarna och Husby kvarn arrenderades ut för att slutligen stänga ned på 1960-talet. Kvar av Husby kvarn är idag fundamentet som är en del av parkmiljön i centrala Vagnhärad.

  Namnet Husby kommer sig av husbyar eller husabyar vilket var kungsgårdar med funktion som stödjepunkter och uppbördscentra för kungamakten under tidiga medeltiden i Sverige, Norge och Danmark. Appellativet “husby” gavs ofta till befintliga gårdar som dittills burit andra namn.

  Husbyarna låg för det mesta kommunikationsmässigt centralt vid vattenleder, åmynningar och vikar. Vid många av dem fanns dessutom kungshögar eller storhögar.

  Husbygårdarna i Vagnhärad finns inte längre kvar, men deras historia kommer till liv genom de närliggande fornminnena, ån, den omgivande bebyggelsen – och nu även parkens namn.

  Husby park ligger centralt, tillgängligt och nära kommunikationer. Liksom parken är en knutpunkt i Vagnhärad, knyter namnet ihop och förvaltar Vagnhärads historia.